Yndestad Gard

Foredrag om gardsbasert biogass-anlegg

Fjaler og Hyllestad Bonde-og småbrukarlag og Fjaler og Hyllestad Bondelag inviterer til foredrag på Yndestad Gard om gardsbasert biogass-anlegg frå Folven Gaard.

Dato: 17.04.2023 kl 20.00

Stad: Yndestad Gard, Guddal

Mat: kl 21.00

Fordrag/spørsmål: kl 21.30

Dette er ein anna type biogass-system enn det som er «vanleg», den typen biogass anlegg baserer seg på garden sine ressursar og skal lønne seg på kun husdyrgjødsel.

Korleis få det til å lønne seg ned til 20 mjølkekyr?

Biogass har mange bruksområde, korleis utnytte ressursane på best mogeleg måte?

  • Fjernvarme
  • Straum
  • Veksthus
  • Forbetra gjødsel kvalitet
  • Dristoff??

Ta med godt humør og gode spørsmål.

Velkommen