Thumbnail IMG 0499

Landbrukslunsj

Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag har gleda av å invitere dykk til landbrukslunsj hos Nina Sofie Gjelsvik.

Stad: Korshåjen gard, Åmotsvegen 177, 6977 Bygstad

Tid: 24. mai 2023 kl 11.00 – 14.00

Det er første gang SFBS arrangerer ei slik samling. Det er difor ei veldig fint om mange medlemmar og andre vert med på arrangementet.

Landbrukslunsjen er eit godt høve til å nå bønder og samarbeidspartnarar med ringverknadar til landbruket som samvirkeorganisasjonar og utdanning. Desse bidrar til store arbeidsplassar og framtid for norsk landbruk.

Som ein del av agendaen for landbrukslunsjen fokuserer vi på informere politikarar om landbruket, spesielt i Sogn og Fjordane, og også samvirke og andre samarbeidspartanar sin ståstad og syn på norsk landbruk med fokus på Sunnfjord/Sogn og Fjordane. Her skal vi ha diverse informasjonspostar om ulike produksjonar i landbruket. 

NBS er partipolitisk nøytralt, og vil vere vertskap for alle, uavhengig av politisk ståstad.

SFBS håpar at dette er av interesse og at du vil ta turen til Korshåjen gard denne dagen.

Uformelt antrekk og gode sko.

Media er invitert.

Har du spørsmål om arrangementet ta gjerne kontakt med Nina Sofie på 97194958.

Fint om du kan ei tilbakemelding om det passar og om du kjem innan 22. mai.

Med helsing

Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

-styret-