IMG 0597

Medlemstreff med leiar NBS Tor Jacob Solberg

Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag har gleda av å invitere alle medlemar til medlemstreff med Tor Jacob Solberg med fokus på Vestlandslandbruket hos Nina Sofie Gjelsvik.

Stad: Korshåjen gard, Åmotsvegen 177, 6977 Bygstad

Tid: 7. juni 2023 kl. 11.30 – 15.00

Tema:

Strategiplan til vestlandsbonden, satsing, vere synleg og rekruttering

 

Program:

11.30    Velkomst ved Hanne

11.40    Presentasjon av vertsgarden ved Nina

12.00    Presentasjon av ulike produksjonar

13.30    Mat

14.15    Appell ved Tor Jakob

15.00    Avslutning ved ein lokallagsleiar

 

Påmelding innan fredag 2. juni 2023

Anna info:

Av praktiske grunnar er medlemsmøtet lagt til same stad som Landbrukslunsjen då det alt er lagt til rette for arrangement der.

 

Oppmoding til medlemar og lokallagsleiarar om å vere med og ha kort informasjon/innlegg på møtet.

Vi treng ein lokallagsleiar til å avslutte møtet.

Vi treng frivillige som kort kan presentere ulike produksjonar som mjølk, ammekyr, sau, geit, inn på tunet, svin, høns, hest, hjort, frukt, turisme, honning, tinnved. Elles det du driv med på garden.

Du som melder deg til å gjere ein slik jobb vil få ei lita overrasking/gåve.

Alle vel møtt!

 

Helsing

Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

-styret-