Kyr På Beite, Naustdal

Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag er 100 år

Vi markerer vårt 100-årsjubileum og arrangerer open fagdag 
om (vest)norsk landbruk – i eit evighetsperspektiv. 
Lørdag 8 oktober på Thon Partner Hotel Jølster, Skei
Program 
Laurdag 8 oktober
Kl. 11.00-15.00 
Mingling, orientering om Gjensidigeavtalen, helsingstalar og lunsj.
 
Kl. 15.00 
Psykisk helse i landbruket. 
Ved Kolbjørn Taklo 
Landbruksrådgjevar
 
Kl. 16.00 
Lokalmat. Verdiskaping i eit sjølvforsyningsperspektiv. 
Ved Stein Brubæk.
Fylkesleiar i Møre og Romsdal BS og lokalmatgründer
 
Kl. 17.00 
Tor Jacob Solberg, 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin leiarkandidat. Han er økologisk mjølkebonde, vart «Årets unge bonde» i 2014, og ein av initiativtakarane til #Bondeopprøret. Han kjem med sine tankar og vurderingar av vegen fram for norsk landbruk.
Innleiing og debatt.
 
 
Arrangementet på laurdag er ope for alle.
Dei som ynskjer servering melder seg på med dagpakke til kr 610,– som inkl. lunsj og forfriskninger undervegs i møtet.
Om du ynskjer middag på kvelden utan overnatting, så spesifiser det når du melder deg på. 
Berre middag kr 495,–. 
Søndag 9. oktober
Saker til drøfting:
  • Temaplan landbruk - høyringsfrist 14. oktober
  • JF2023 og studiearbeidet
  • Kva vil vi/kor vil vi med NBS Sogn og Fjordane?
Påmelding til Sogn og Fjordane Bonde- 
og Småbrukarlag innan 28. september til: 
sognogfjordane@smabrukarlaget.no
 
Spørsmål kan rettast til:
Fylkessekretær Marit Milde Tlf. 900 83 839, 
Leiar Hanne Bjerkvik Tlf. 482 58 256