Jord, Eng, Pløye, Fjell (Foto Ragnhild Elvestad)

Regionalt miljøprogram - noe for deg?

Vi inviterer til søknadskaféer i september/oktober!

Regionalt miljøprogram (RMP) inneholder en rekke tilskuddsordninger som skal bidra til å ivareta kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og kulturminner i jordbrukslandskapet i jordbruket. Tilskuddene skal også bidra til å redusere utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket.

Det er mange bønder som ikke benytter seg av dette programmet, av ulike årsaker. Noen finner ikke ordninger som er aktuelle for deres gård. Noen synes søknadsportalen er så lite brukervennlig at det ikke er verdt å bruke tid på å søke. Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Presentasjonen nedenfor ble gjennomgått i et åpent Teams-møte i april i år.

 

Vi inviterer til søknadskaféer i september/oktober, når søknadsportalen er åpen:

Kåfjord mandag 26. september
Olderdalen, kommunestyresalen kl 14-16
Se Facebook-arrangement

Balsfjord mandag 3. oktober
Storsteinnes, kommunestyresalen kl 11-13
Se Facebook-arrangement

Salangen torsdag 6. oktober
Sjøvegan, Lysthuset (Kulturhuset) kl 19-21
Se Facebook-arrangement

Senja fredag 7. oktober
Finnsnes, kommunestyresalen kl 12-14
Kaffe/rundstykker fra kl 11.30
Se Facebook-arrangement

Ta med deg PC og BankID for innlogging og søknadsutfylling.
Se gjerne gjennom presentasjonen nederst på sida, og ta med deg beitenotater og andre tall som kan være aktuelle for søknaden også.

I tillegg til hjelp med søknaden, byr vi på kaffe og litt å bite i.
Påmelding er ikke nødvendig.

Hvem vet, kanskje du finner et tiltak som passer for deg?
Eller kanskje du allerede gjør ting du skulle hatt betalt for?
Sett av et par timer, og finn ut hvilke muligheter RMP har for deg og din gård!

 

Kaféene arrangeres i samarbeid med lokallagene våre og de lokale landbrukskontorene. 
De er åpne for alle bønder, uavhengig av organisasjonstilknytning.
Prosjektet er delfinansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune.


Statsforvalteren sin informasjonsside om RMP, inkl foreløpige satser for Troms/Finnmark 2022

Hvordan fylle ut søknaden (Landbruksdirektoratet)

Søknadsskjema (Altinn), åpent 15. sept - 15. okt