Landsmøte 2023 Nettsiden Kalenderbilde

Landsmøte 2023

Organisasjon

Årets landsmøte går av stabelen 10.-12. november på Hamar. Velkommen!

PÅMELDING

Påmeldingsfristen for årets landsmøte har nå passert og det blir rekorddeltakelse. 

Rakk du ikke påmeldingsfristen? Sett deg på venteliste! Vi kontakter deg dersom det skulle bli ledig plass. Klikk her for å komme til ventelisten. 

Utsendinger velges av fylkes- og lokallaget. Alle medlemmer kan delta som observatør.

Vennligst les vilkår for betaling før du melder deg på.

 

VOTERING

I år vil Landsmøte bruke et digitalt stemmesystem for votering og tegning til innlegg. Vi vil sørge for at alle er orientert om og har fått opplæring i hvordan dette fungerer, og setter derfor opp kurs om stemmesystemet før landsmøte. For deg som har behov for ekstra bistand til gjennomgang av voteringssystemet, så blir det også gjennomgang fredag 10.november fra kl. 20.00 (informasjon om sted får du ved innsjekking).
Tider for digital opplæring i stemmesystemet er følgende:

Onsdag 1. november kl.10-11 (lenke)
Onsdag 1. november kl.20-21 (lenke)
Torsdag 2. november kl.20-21 (lenke)
Mandag 6. november kl.10-11 (lenke)

Klikk her for å se opplæringsvideo.

 

PROGRAM

Landsmøtet starter fredag kl. 15.00 med politisk verksted. Registrering åpner kl. 14. 

Lørdag er møtestart kl. 08.30. Det serveres lunsj fra kl 13-14, og møtet avsluttes kl. 18.30. Festmiddag fra kl.20.

Søndag starter landsmøtet kl.08.30. Møtet avsluttes kl.13 med lunsj til kl.14. Det nye styret møtes fra kl.14-16.

Det kan forekomme endringer i programmet.

 

HVA SKJER PÅ LANDSMØTET?

Landsmøtet i NBS er organisasjonens høydepunkt. Under landsmøtet velges det nye representanter til styret og utvalg, det vedtas ny politikk og medlemmene får faglig påfyll.

Årets landsmøte starter fredag ettermiddag med politisk verksted. Under politisk verksted skal delegatene diskutere og utforme ny politikk. Lørdag og søndag gjennomføres landsmøtedebatter og avstemming som normalt. Program for landsmøtet publiseres høsten 2023. 

Under landsmøtet velges representanter til sentralstyret, kvinneutvalget og ungdomsutvalget. Styreleder velges hvert år, mens styremedlemmer velges for to år av gangen. Av styremedlemmene velges to nestledere. Det velges i tillegg en ordfører og varaordfører, samt fem varaer til styret i nummerert rekkefølge. 

 

HVEM KAN DELTA PÅ LANDSMØTET?

Hvert lokallag har rett til å sende en delegat per påbegynte 50. medlem. Dersom lokallaget har 51 medlemmer kan de altså sende to delegater til landsmøtet. I tillegg kan fylkeslag sende en delegat under 35 år. Det er kun delegatene som har stemmerett. 

Medlemmene i representantskapet, styremedlemmer, medlemmene i kvinneutvalget, internasjonalt utvalg og ungdomsutvalget har tale- og forslagsrett.

Øvrige medlemmer har rett til å følge landsmøtet som observatør. Observatører har ikke tale-, forslags- eller stemmerett under møtet.

Lokallaget dekker reise og opphold for sine delegater, fylkeslaget dekker reise og opphold for ungdomsdelegaten. Øvrige observatører og gjester må selv dekke sine kostnader. 

Det vil som tidligere år tilrettelegges for at møtet kan følges digitalt, fortrinnsvis via streaming på Youtube og Facebook.

 

ENDRINGSFORSLAG OG SAKER

Under landsmøtet behandles en rekke saker: innsendte landsmøtesaker, forslag til uttalelser, endringsforslag til styringsdokumenter, interpellasjoner og valg av tillitsvalgte. Representantskapet gir sin innstilling i forkant av møtet. 

 

VIKTIGE FRISTER: 

11. september: Frist for å sende inn endringsforslag til vedtektene og prinsipprogrammet. 

11. oktober: Frist for å sende inn endringsforslag til politisk plattform, innspill til arbeidsprogram, interpellasjoner, uttalelser og andre saker til behandling. 

Alle innsendte saker/endringsforslag skal inneholde forslag til vedtak og sendes inn via dette skjemaet. Saker uten forslag til vedtak vil avvises. 

Merk: skjemaet er et word-dokument og lastes ned automatisk på din datamaskin. Dersom du ikke har word, kan også Open Office eller Google Docs benyttes for å redigere dokumentet. Last opp eller åpne dokumentet i programvaren (aktiver redigering dersom dokumentet åpnes i skrivebeskyttet versjon), rediger det og send filen over som normalt.

Saker til landsmøtet sendes til lise@smabrukarlaget.no.

Her kan du lese mer om hva som behandles på landsmøtet (link kommer).

 

STUDIEARBEIDET 2023

Studiearbeidet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag starter i august 2023 og varer frem til februar/mars 2024. Studiehefte sendes ut til alle medlemmer og legges ut på våre nettsider i august, og det arrangeres fellesmøte om studiearbeidet onsdag 23. august kl. 20.00. Klikk her for å bli med i møtet.

I år skal ikke studiearbeid del 1 sendes inn, men lokallagsutsendingene tar med seg momentene fra studieringen inn i politisk verksted fredag 9. november og i landsmøtedebatten.

Vi oppfordrer lokallaget allerede nå til å legge en plan for studiearbeidet til høsten, da vi vet det er en travel periode for mange. Dere har også lov til å invitere inn personer utenfor organisasjonen til å delta på studieringen.

Kombiner gjerne studiearbeidet med en annen hyggelig aktivitet. Hva med å diskutere kvoteordningen over en kopp kaffe på Teams, kombinere produksjonsregulering med en stand, diskutere bærekraftig jordbruk over en felles middag med dugnad, arrangere et åpent diskusjonsmøte om inntektsjamstilling eller diskutere tiltak for å styrke utmarksbeite med beitelaget?

Alle lokal- og fylkeslag i NBS kan få støtte til studieringer. Les mer om dette her.