Valgnemnda Arbeidsmøte Styret 2022

Fellesmøte studiearbeid JF 2024

Alle medlemmer er invitert til fellesmøte 23. august i forbindelse med studiearbeidet til jordbruksforhandlingene 2024.

23. aug. 2023 - 20:00
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Klikk her for å bli med i Teams-møtet.

Studiearbeidet blir tilgjengelig på våre nettsider fra 21. august. Du kan laste ned studiearbeidet her.

Mer informasjon

Kontaktperson

Margrethe Figved
margrethe@smabrukarlaget.no