Blomst

Årsmøte i Lier, Røyken og Hurum BS

Lier, Røyken og Hurum Bonde- og Småbrukarlag arrangerte årsmøte 16. november.

Årsmøtet ble arrangert på Marihøna Gårdsbakeri i Lier. Det var varmt og godt da vi kom ettersom bakerovnen var fyrt opp for morgendagens brødbaking.

Lagets leder, Helge Nybakken, ledet møtet og sekretær Nina Mjåtvedt stod for referat i protokollen. 

Etter møtet informerte Kirsti Marie Lager Lyngås, styreleder i stiftelsen Foss om salget av bygningene og noen tanker om veien videre.

Deretter informerte Charlotte Lunga om planene til Santo AS for den gamle småbrukerlærerskolen på Sem. Et spennende prosjekt som ønsker å lage et senter for kunnskap, selvforsyning, kultur og tradisjoner.

Til slutt gjennomgikk fylkessekretær Ketil Jørstad Gjensidigeavtalen.