fra unplash.com

Karbonbinding i fjellandbruket

Hvordan øke humusinnholdet i jorda

Prosjektet skal kartlegge mulighetene for karbonbinding i fjellandbruket med fokus på bruk av EM ferment og andre innsatsmidler. Prosjektet ble startet i 2019 og vekstsesongen 2022 er siste år i prosjektet. Det vil bli utarbeidet en rapport med oversikt over de forskjellige metodene og eventuelle effekter.