Hos Embrik Mai 2020 Copy

Karbonbinding i fjellandbruket

Hvordan øke humusinnholdet i jorda?

Prosjektet har kartlagt mulighetene for karbonbinding i fjellandbruket med fokus på bruk av EM ferment og andre innsatsmidler. Prosjektet ble startet i 2019 og avsluttet med vekstsesongen 2022 som siste år i prosjektet. Rapporten redegjør for metodene som er brukt og bøndenes erfaringer underveis.