Piggrulle 1.9.22 5

Jordlufting som jordhelsetiltak

Buskerud BS har startet opp et nytt prosjekt som skal undersøke hvordan jordlufting kan påvirke jordhelse, oppbygging av jordkarbon og avlingspotensial.  

Jordpakking er et vanlig problem forårsaket av jordbruksmaskiner og beitedyr, og kan resultere i lavere avling. Lufting av gressbaner som golfbaner, fotballbaner og plener er et velkjent mekanisk tiltak som brukes for å løse opp jordpakka områder og for å perforere overflaten. Mekanisk lufting av eng og beite derimot er en lite brukt metode her til lands. Maskiner som brukes har ulike utforminger, men en form for piggrulle er det vanligste. Den har roterende kniver som lager 10-15 cm lange snitt i jorda, som vil øke lufttilgangen til jordsmonnet og gi bedre drenering. Andre potensielle fordeler kan være:  

  • Dypere rotdannelse  
  • Økt nitrogenbindingsevne  
  • Bedre utnyttelse av nitrogenfikserende bakterier 
  • Økt mikroliv og bedre utnyttelse av gjødsel 
  • Bedre infiltrasjonsevne av vann 

BBS ønsker derfor å utforske dette gjennom et treårig prosjekt som praktisk skal foregå hos Kjell Borge i Gol og hos Kåre Skogstad i Valdres. Prosjektets varighet er fra 2023-2025.