Fylkesstyret

Kontakt Adresse Telefon E-post
Styreleder Ståle Versland Modum 950 69 222 stale.versland@gmail.com
Nestleder Gunhild Lesteberg Kjøntvedt Nore og Uvdal 905 30 586 kjontvedt@outlook.com
Styremedlem Steinar Staaland Numedal 414 58 638 staalan@online.no
Styremedlem Willy Hagen Numedal 950 14 553 ninogewilly@hotmail.com
Styremedlem Knut Olav Skrindo Ål 906 38 638 knutolav@skrindo.com
Varamedlem Kirsti Marie Lager Lyngås Lier, Røyken og Hurum 480 67 762 kirsti.ml.lyngaas@gmail.com
Varamedlem Tor Morten Kemi Solumsmoen Modum 469 40 414 tmks@gutsdrammen.no
Varamedlem Frank Alvegg Ringerike og Hole 901 37 371 frank@alvegg.no