Økouka logo

Økouka Buskerud

ØKOUKA feirer mangfoldet innen norsk økologisk matproduksjon og landbruk gjennom formidling av råvarer, kunnskap og inspirasjon. Hvert år i uke 39 finner du flere hundre arrangementer i hele landet fra jord til bord.

Økouka er en veletablert arena på landsbasis for å bygge regionale og økologiske verdikjeder gjennom bønder, foredlere, produsenter og forbrukere av økologisk mat.

Økouka skal bidra til økt omsetning og tilgang på økologiske produkter og styrke det økologiske jordbruket gjennom kunnskapsheving og nettverksutvikling.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag har vært prosjekteder for Økouka i Buskerud siden 2017. Vi har fått innvilget midler fra Viken Fylkeskommune og Buskerud Landbruksselskap for å videreføre Økouka i 2022 og 2023.