Piggrulle 1.9.22 (1)

Jordlufting på agendaen

Buskerud Bonde- og Småbrukarlags nye prosjekt skal undersøke hvordan jordlufting kan påvirke jordhelse, oppbygging av jordkarbon og avlingspotensial.  

Løsning på jordpakking 

Jordpakking er et vanlig problem forårsaket av jordbruksmaskiner og beitedyr, og kan resultere i lavere avling. Lufting av gressbaner som golfbaner, fotballbaner og plener er et velkjent mekanisk tiltak som brukes for å løse opp jordpakka områder og for å perforere overflaten. Mekanisk lufting av eng og beite derimot er en lite brukt metode her til lands. Maskiner som brukes har ulike utforminger, men en form for piggrulle er det vanligste. Den har roterende kniver som lager 10-15 cm lange snitt i jorda, som vil øke lufttilgangen til jordsmonnet og gi bedre drenering. Andre potensielle fordeler kan være:  

  • Dypere rotdannelse  
  • Økt nitrogenbindingsevne  
  • Bedre utnyttelse av nitrogenfikserende bakterier 
  • Økt mikroliv og bedre utnyttelse av gjødsel 
  • Bedre infiltrasjonsevne av vann 

BBS ønsker derfor å utforske dette gjennom et treårig prosjekt som praktisk skal foregå hos Kjell Borge, på Snekkerhaugen gård i Gol og hos Kåre Skogstad i Valdres. Prosjektets varighet er fra 2023-2025. 

Første arrangement 

I starten av september ble første markdag avholdt, et åpent møte der piggrullen ble demonstrert. Syv stykker møtte opp, foruten Kjell Borge og Signe Hovden fra gården og Øystein Haugerud, som delte sine faglige betraktninger underveis. Kjell fortalte om drifta på gården og sine erfaringer med redskapet så langt. Deretter ble det demokjøring med etterfølgende graving av hull hvor de så på jordstrukturen, tok lukteprøve, infiltrasjonstest med mer. Jordbiologien ble satt inn i et praktisk perspektiv. Signe vartet senere opp med fingergrønnsaker fra egen hage, kaffe, te og kanelsnurrer. Det ble en fruktbar deling og formidling av faglige spørsmål rundt emnene jord, jordpakking, husdyrgjødsel og kompost. Arrangementet var en del av Økouka Buskerud, som Buskerud Bonde- og Småbrukarlag er med på å arrangere.  

Tusen takk til Øystein Haugerud for faglige innspill og for bilder fra arrangementet.