Prosjektmøte3

Møte i lokalmatprosjektet

Prosjektet Kortreist mat fra bonde til kokk har opprettet en prosjektgruppe. 

I prosjektgruppa sitter kjøkkensjef fra Sundvolden hotell, Nicolas Alvestad Lopez, lokalmatprodusenter Anne Karin Bøhn fra Bakke gård / Eventyrsmak og Elin Køhler Saatvedt fra Elin`s drøm, Karoline Lervåg Solberg fra Grønt Fagsenter Buskerud og prosjektleder Hanne Prøis Kristiansen. 

Prosjektgruppa skal bidra med faglig innsikt og erfaringer og være en rådgivende aktør i prosjektet. Mange erfaringer, utfordringer og gode løsninger kom opp og vi gleder oss til videre samarbeid. 

Er du interessert i å høre mer? Ta kontakt med hanne@smabrukarlaget.no 

Prosjektet kort oppsummert:

Mange småskalaprodusenter faller utenfor eksisterende distribusjonssystemer og det er utstrakt bruk av privatbil for å frakte og hente varer. Det er også lite formell koordinering og samarbeid på tvers av produsenter. På den andre siden sliter kjøkken med å finne lokalmatprodusenten. Målet med prosjektet er å løse disse utfordringene for å øke bruken av lokalmat- og drikke hos hotell, restaurant og storkjøkken innen kommunene i Ringeriksregionen først og fremst, men med blikk til Norefjell, Eiker, Lier og Drammen. Aktører i verdikjeden må samarbeide, lokalmatprodusenter må synliggjøres og det må tilrettelegges for flere og bedre omsetnings- og distribusjonskanaler.