20210529 164239

Innføring i arealplaner - hvordan påvirke innholdet og utfallet av planer

Oppland Bonde- og Småbrukarlag inviterer til teamsmøte for alle medlemmer.

Enkel innføring i ulike typer arealplaner og hvordan vi kan påvirke utfallet og innholdet i planene. Fokuset vil ligge på beitebruk og planlegging av fritidsbebyggelse i fjellet, men informasjonen vil også være overførbar til andre typer prosjekter som vegutbygging.

 

Agenda:

•             Ulike typer arealplaner - hva er reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel?

•             Andre typer kommunale planer - kommuneplanens samfunnsdel, beitebruksplanen,                  plan for klima og miljø

•             Hvordan kan vi påvirke innholdet i planen?

•             Eksempler på innspill og uttalelser

•             Spørsmål

 

Ingrid Isumhaugen Olsen vil holde en innledning, deretter åpnes det for spørsmål.

 

Lenke på teams:

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 337 616 081 690
Passord: SgMQgu

Last nedTeams | Join on the web

Finn ut mer | Møtealternativer