Bilde Utover Mot Helgøya

Landbruksråd Innlandet støtter arrangement lokalt/regionalt som fremmer næringa vår utad

Landbruksråd Innlandet ønsker å støtte regionale arrangement i regi av Landbruksråd Innlandets organisasjoner. Dette er arrangement der landbruket blir presentert for befolkning, tilreisende og/eller skole/barnehage

Å gjøre næringa kjent for omverdenen er et viktig arbeid for oss. I forbindelse med pandemirestriksjoner, har vi sett mange kreative løsninger for å nå ut til publikum. Summen av tradisjonelle og utradisjonelle arrangement/aktiviteter er knallbra for næringa.

Søknadsfrist er 15. oktober 2022. Søknader som kommer etter dette blir ikke behandlet. Har dere planer om arrangement etter denne datoen, må dere altså søke før arrangementet har funnet sted. Evt bevilgning vil bli utbetalt etter at arrangementet er gjennomført.

Søknaden kan leveres elektronisk til astrid.simengard@bondelaget.no