20221025 113226 (1)

Landbruksråd Innlandet

Tirsdag 25.10 var det AU-møte i Landbruksråd Innlandet. Møte ble holdt på Felleskjøpet sitt anlegg i Stange. 

Før selve møtet ble det gitt informasjon om anlegget av Stig Vestveit og Tore Olsen med en påfølgende kort omvisning i anlegget. 

Landbruksråd Innlandet springer ut fra Norsk Landbrukssamvirke som er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide samvirkebedrifter i landbruket. I tillegg er fagorganisasjonene representert. 

Landbruksrådenes rolle er definert til: 

  • felles regional møteplass
  • bygge nettverk
  • styrke kompetanse, spesielt på samvirke

Dette er i år søkt å imøtekommes ved å arrangere en møteplass gjennom Samvirkedagen 16. november på Lillehammer og Landbrukshelga februar 4.-5. februar 2023 på Hamar. https://www.facebook.com/landbrukshelgainnlandet  Begge disse arrangementene vil ha fokus på bondens psykiske helse og bondevelferd. 

Programmet for landbrukshelga vil bli presentert i egen sak. 

Her kan du lese mer om Landbruksråd Innlandet: 

https://www.landbrukssamvirke.no/landbruksraad/landbruksrad-innlandet/

Vi oppfordrer alle medlemmer til å bli med på arrangementene i regi at Landbruksråd Innlandet.