Skåbukonferansen

18. aug. 2023

Program

18. aug. 2023

  1. Nord-Fron, Sør-Fron og Oppland BS inviterer til Skåbukonferansen. 

    Stikkord for konferansen er beredskap, sjølforsyning, mat produsert på lokale ressurser og opprettholdelse av distriktslandbruket. Dette er ett høyaktuelt tema, også med tanke på bosetting og arbeidsplasser i en bærekraftig fremtid der klima og miljø stadig vil få mere fokus.

     

    Mer informasjon kommer