Styremøte OBS

06. jun. 2023

Program

06. jun. 2023

  1. Planlagt fysisk møte i Nord-Gudbrandsdal, med invitasjon til aktuelle lokallag til et påfølgende felles medlemsmøte sammen med styret.