Anton Langeland traktor

Anton i gang som generalsekretær

Organisasjon

I dag starter Anton Langeland i jobben som generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Bli bedre kjent med ham her.

 

 

Navn: Anton Langeland
Alder: 42
Bosted: Hardanger
Sivilstatus: Gift, 4 barn

 

 

 

Har du hatt en fin jul?

Jeg har hatt en strålende fin jul! Den har vært veldig rolig. Jeg har kost meg hjemme med familien og på julaften spiste vi hjemmelaget pinnekjøtt. Ellers har jeg lest høringsinnspillene til Grytten-rapporten.

 

Du har akkurat startet i jobben som generalsekretær, hva står først på planen?

Det er to ting som står først på planen. Min høyeste prioritering fremover er sekretariatet. Min viktigste jobb som generalsekretær er at sekretariatet kan levere på de tjenestene medlemmene kan forvente å få. Vi er inne i en brytningstid, med nye ansatte og store forventninger til oppgavene vi skal gjennomføre for norsk jordbruk fremover.

Det andre er høringssvaret til Grytten-rapporten. Jeg skal bistå i at dette arbeidet fullføres og leveres innen fristen 16. januar.

 

Ved siden av jobben som generalsekretær, driver du en gård sammen med din kone. Hva driver dere med?

Gården vår er en typisk Vestlandsgård. Det er bratt, vi har ca. 70 mål med dyrka jord, 1000 mål med skog og 5000 mål fjellbeite. Vi har 10 ammekyr og 12-13 melkekyr, og noen landskapspleiende sauer.

 

Hvorfor er du bonde?

I all rettferdighet, så er det konen min som er bonden. Jeg er den som hjelper til hjemme. Men i kropp og sjel er jeg bonde. Det er et meningsfylt arbeid.

Det er svært viktig for samfunnet at vi har bønder, de produserer tross alt maten vår. Men det er også viktig for å bevare landet slik vi vil ha det og slik vi vil at det skal se ut, og for å sikre totalberedskapen fra nord til sør.

 

Hvorfor brenner du for norsk jordbruk?

Det norske jordbruket består av et folkeslag som er lidenskapelig opptatt av arbeidsplassen sin, og er villig til å ofre mye for den arbeidsplassen og for å produsere mat. Den innsatsen bønder gjør for landet blir dessverre i alt for liten grad forstått.. Jeg brenner for at andre enn matprodusentene skal forstå betydningen og viktigheten av jordbruket.

 

Hva er viktig fremover for å styrke NBS som organisasjon?

At vi klarer å gripe fatt i de viktigste og aktuelle sakene, slik at medlemmene ser at vi er relevante. Vi ønsker flere medlemmer, og for å få dette må vi oppleves som relevante. Vi må evne å ta tak i, og lytte til medlemmene våre i saker som er viktige for jordbruket.

Denne endringen er i ferd med å skje, og vi ser det blant annet i hvordan andre organisasjoner og politikere snakker om oss. NBS sin visjon for norsk jordbruk og framtidas matproduksjon blir mer og mer aktuell. Vi har et moment nå, med denne brytningstiden – og NBS er i ferd med å vise seg som et godt alternativ for de som ønsker å organisere seg i et faglag innenfor jordbruket.