Pexels Tom Fisk 1595108

Arbeid med GMO-lovforslag i EU møter motstand

Mat og produksjon

I motsetning til USA har EU et strengt regelverk for genmodifiserte organismer (GMO). Nå arbeides det med et lovforslag som kan gi oppmyking av EUs regelverk. Det har møtt massiv motstand fra ECVC og andre organisasjoner. 

Av Vilde Haarsaker
Denne artikkelen stod først på trykk i Bonde og Småbruker 4-23. Vil du abonnere på avisa? Klikk her.

 

EU-kommisjonen arbeider med et lovforslag der man ser på muligheten for mindre streng regulering av enkelte nyere GMO-teknikker fra EU sitt regelverk for GMO. Det kan innebære at det ikke lenger vil være krav om blant annet merking og sporbarhet. Det er ventet at forslaget vil bli lagt fram i juni.  Begrunnelsen for mindre streng regulering er blant annet at nye GMO-er kan bidra til å nå EU sine mål i «Green Deal» om bærekraft og klimatilpasning. 

Dette har møtt massiv kritikk fra forbrukerorganisasjoner, økologiske organisasjoner, miljømyndigheter i syv av medlemslandene og ikke minst ECVC. ECVC er den europeiske avdelingen av den internasjonale småbrukerbevegelsen La Via Campesina, som NBS er medlem i. ECVC jobber svært aktivt inn mot EU i GMO-spørsmål. En av kampsakene til Via Campesina er bønders råderett over frømateriale, og motstand mot at konserner patenterer og eier gener. 

- ECVC mener at det er tydelig at frø- og bioteknologiindustriens lobbyvirksomhet har fått gjennomslag her. De er tydelige på at utviklingen ikke er positiv for småskala landbruk, og at det strider mot prinsippet om matsuverenitet og UNDROP, FNs erklæring for småbønder sine rettigheter. Selv om de nye GMO-ene framstilles som mer demokratiske, innebærer det allikevel fort at internasjonale konsern har kontroll over frøproduksjonen og avlsmateriale, sier Vegard Vigdenes. 

Det har vakt sterke reaksjoner at EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermanns har uttalt at genmodifisering vil være en del av EU sin jord-til-bord-strategi, som en del av løsningen for å bidra til en mer robust og bærekraftig matproduksjon. 

- Samtidig som EU har satt seg mål om 25 % økologisk jordbruk, blir GMO framstilt som en av løsningene for å nå andre mål i strategien. ECVC arbeider med å isteden fremme løsninger som bygger på agroøkologi og matsuverenitet, sier Vigdenes.