Innspillsmøter Interne Utvalg JF2023 - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Arbeidet er i gang: Innspillsmøter med interne utvalg

Jordbruksoppgjøret

I dag holdes det innspillsmøter mellom interne utvalg og forhandlingsdelegasjonen i NBS. – En faglig styrke, sier politisk nestleder, Vegard Vigdenes.  

Målet med innspillsmøtene er å dra nytte av den faglige kompetansen til de interne utvalgene som eksperter innenfor sine fagområder. I dag har NBS 20 interne utvalg, hvorav 16 er faglige eller tematiske utvalg. I tillegg kommer Kvinneutvalget og Ungdomsutvalget, samt forhandlingsutvalget og aksjonsutvalget.  

- Møtene med våre interne utvalg er en viktig arena for å få grundige, faglige innspill for alle produksjoner, med utgangspunkt i NBS sin politikk. Vi er svært glade for å ha så mange dyktige frivillige med i våre utvalg, og det er en enorm styrke for oss som organisasjon i arbeidet med vårt primærkrav til jordbruksforhandlingene, sier Vigdenes.  

15 interne utvalg deltar på innspillsmøte mandag 6. mars. Møtene foregår over Teams, og hvert utvalg har 25 minutter til rådighet. I tillegg har flere utvalg sendt inn skriftlige innspill.  

 

Disse deltar på innspillsmøter 6. mars:  

Fjørfeutvalget 
Hagebruksutvalget 
Inn på tunet-utvalget 
Internasjonalt utvalg 
Klima- og bærekraftsutvalget 
Kornutvalget 
Kvinneutvalget 
Lokalmatutvalget
Mjølkeutvalget 
Småfeutvalget 
Storfekjøttutvalget 
Svineutvalget 
Ungdomsutvalget 
Utmarksutvalget 
Økologisk utvalg