Tor Jacob Solberg 1

Ber Borch om møte om kostnadsveksten i jordbruket

Jordbruksoppgjøret

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag sendt brev til landsbruks- og matminister Sandra Borch og bedt om et møte om kostnadsveksten i jordbruket.

Norsk jordbruk opplever i disse dager en kraftig prisvekst på sentrale innsatsfaktorer som brukes i produksjonen. 

Mandag 7. november offentliggjorde AgriAnalyse et notat som anslår kostnadsveksten i 2022 til å være 870 millioner kroner mer enn det som lå til grunn for vårens jordbruksavtale. 

Med bakgrunn i kostnadsveksten har Norsk Bonde- og Småbrukarlag i dag sendt brev til landsbruks- og matminister Sandra Borch hvor vi ber om et møte med statsråden og Norges Bondelag for å diskutere kostnadsveksten, likviditetsutfordringene og mulige løsninger for jordbruket. 

- Vi er skremt over mange tilbakemeldinger fra bønder som er i en håpløs likviditetssituasjon, og forstår at dette vil påvirke sjølforsyningen fremover om dette ikke tas tak i nå, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jacob Solberg. 

Les brevet her.