49425831108 61Ea6c3113 5K

Bli med på Landbrukets økologikongress 2023

Økologisk

Den 7. – 8. februar 2023 samles hele verdikjeden i landbruket til inspirasjon og samarbeid om økt økologisk og bærekraftig norsk matproduksjon.

Forsidebilde: Inspirasjonsbøndene i Landbrukets Økoløft. Foto:Debio

Etterspørsel og forbruk av økologiske matvarer øker i Norge. Samtidig står den norske produksjonen på stedet hvil og importen øker. Stadig flere her hjemme, i våre naboland og ellers i Europa ser til økologisk landbruk for å finne bærekraftige løsninger på utfordringer knyttet til ressursbruk, klima, biologisk mangfold og økonomi. ØKO 2023 er arenaen der hele verdikjeden møtes for å utveksle kunnskap og ideer for å mobilisere til økt produksjon og forbruk av norsk, økologisk mat.

Det blir to dager fullspekket med inspirerende og tankevekkende foredrag der alle ledd i kjeden mellom bonde og bord er representert.

Programmet tar for seg de store spørsmålene som bærekraft, miljø og selvforsyning, men dykker også dypere ned i de ulike produksjonene og markedsutviklingen i norsk matproduksjon

Det blir også en stor utstilling med økologiske produsenter, markedsaktører, forskning og mye annet.

 

Noe for deg? Meld deg på her!

Landbruksministeren og bondelagslederne åpner kongressen

Kongressen innledes med en hilsen fra Landbruksminister Sandra Borch. Deretter blir det korte innlegg fra Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Programleder for dagen er nestleder i Bondelaget, Bodil Fjelltveit.

 

Konferansen

Dag 1 er et fellesprogram som tar et tverrsnitt gjennom de mest aktuelle temaene i landbruket, med trykk på bærekraft og ressursutnyttelse. Se hele programmet her

Dag 2 er delt opp i fem parallelle bolker som tar for seg ulike produksjoner, verdikjede og marked. Klikk deg inn for å se innholdet i fagprogrammene:

 

Bilde fra åpningen av en utsolgt Landbrukets økologikongress i 2020. Denne gangen er arrangementet lagt til Thon Hotel Oslo Airport der kapasiteten er utvidet. Foto: Debio

Konferansen er et samarbeid mellom:

 

Finansiert av Landbruksdirektoratet