Tor Jacob Solberg 1

Borch vil ikke diskutere kostnadsvekst

Jordbruksoppgjøret Økonomi

14. november sendte Norsk Bonde- og Småbrukarlag brev til landbruks- og matministeren hvor vi ba om et møte med statsråden og Bondelaget for å diskutere kostnadsveksten i jordbruket og mulige tiltak. I dag kom avslaget. – Det er et ønske om å fortsatt tåkelegge situasjonen i næringa, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg.

Han er svært skuffet over avslaget fra statsråden.

- Etter mange bekymringsmeldinger fra våre medlemmer og andre bønder om store kostnader, ønsket vi å møte statsråden og Bondelaget for å diskutere mulige løsninger. I møtet ville vi be Budsjettnemnda om å regne på kostnadene i norsk jordbruk. BFJ er den eneste aktøren som har full innsikt i norsk jordbruks samlede økonomi, sier Solberg.

I brevet skriver statsråden: «I en turbulent tid er det stor oppmerksomhet om kostnadsutviklingen i matproduksjonen. Det er også stor prisusikkerhet i råvaremarkedene. Og det er nødvendig å vurdere inntekter, kostnader og volumendringer i en helhet.

Landbruks- og matdepartementet legger til grunn at inntektsutviklingen for jordbruket først kan vurderes på en god måte til våren, når det foreligger et fullstendig grunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene med regnskapsdata for 2022.»

- Jordbruksforhandlingene i vår ble en sammensausing av kostnadskompensasjon og en slags økning i kompensasjon for matproduksjon, som ingen helt klarte å skjønne hvordan hang sammen. Jeg er redd for at det skal være fortsatt surr og tåkelegging av hvordan matproduksjon betales for her i landet. Det ville vi unngå med dette møtet, sier Solberg.

- Hva slags regjering er det vi har som ikke tar disse tingene på alvor? Hva slags regjering er det vi har som ikke en gang vil snakke med næringa, avslutter han.