Eli Berge Ness Foto Nora May Engeseth3

Eli Berge Ness er fungerende leder

Politisk nestleder Eli Berge Ness er fungerende leder fra i dag, mandag 20. juni til 20. juli.

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, er sykemeldt. Politisk nestleder Eli Berge Ness er derfor fungerende leder frem til 20. juli.

Henvendelser fra presse kan rettes direkte til Berge Ness på tlf 95866050 eller epost eli@smabrukarlaget.no, eller til kommunikasjonsansvarlig Nora May Engeseth på epost nora@smabrukarlaget.no.

Andre henvendelser kan sendes til post@smabrukarlaget.no.