Anders Bakke Klemoen Foto Nora May Engeseth (1)

Endringer i sekretariatet – Klemoen med på laget til jordbruksforhandlingene

Organisasjon

Anders Klemoen er engasjert av NBS for å arbeide med tallgrunnlag fram mot vårens jordbruksforhandlinger. I denne artikkelen omtales flere endringer på personalsiden i NBS.

Anders Klemoen er kjent for mange for sitt arbeid med tallgrunnlaget for jordbruksforhandlingene, og har den siste tiden holdt flere foredrag om Grytten-rapporten. Han er utdannet økonom, har flere års arbeidserfaring fra Forsvaret og driver med melkeproduksjon i Torpa. 

Klemoen er allerede oppnevnt som representant i Budsjettnemnda for jordbruket, sammen med konstituert generalsekretær Vilde Haarsaker. De to deltok i sitt første BFJ-møte 17. november. 

 

Både teoretisk og praktisk sterk 

Nå er Klemoen også engasjert for å arbeide med tallgrunnlag og kravdokument for NBS fram mot og under vårens jordbruksforhandlinger.  

- Anders har veldig solid faglig bakgrunn som økonom i tillegg til å være bonde. Han forstår både den teoretiske og praktiske siden ved tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret. Han har et sterkt engasjement og har allerede brukt utallige timer på å sette seg inn i materien. Vi setter stor pris på at han er villig til å gå inn og gjøre en jobb innenfor systemet, sier Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

NBS lyste i november ut et halvtårsvikariat som fagrådgiver i sekretariatet. Dette vikariatet besettes nå i hovedsak av Anders Klemoen. Arbeidsmengden tilsvarer ca. 50 % fra desember og fram mot jordbruksforhandlingene, da i hovedsak fra hjemmekontor. Under jordbruksforhandlingene vil han være til stede i Oslo som sakkyndig under forhandlingene. Han vil ha hovedansvar for NBS sitt tallgrunnlag og ellers også bidra i arbeidet med kravdokument. 

 

Flere endringer i sekretariatet 

Medlemskonsulent Cathrine Engelstad slutter 1. januar. Hun har hatt en 80 % stilling. I påvente av en ny fast ansettelse har Lise Saga fått forlenget sitt engasjement i sekretariatet som organisasjonsrådgiver fram til sommeren 2023 i en 50 % stilling. Hun har siden september arbeidet 50 % hos NBS og 50 % som nestleder i ungdomsorganisasjonen Spire.  

I tillegg vil Margrethe Figved i perioden fram til sommeren frikjøpes noe mer i sitt verv som organisatorisk nestleder for å kunne bistå med flere organisatoriske oppgaver. 

Runa Tunheim har siden mai vært engasjert i ca. 20 % stilling hos NBS for å bistå med kommunikasjonsoppgaver, blant annet sosiale medier og med innhold til Bonde og Småbruker. Hun vil fortsatt bidra med innhold utover våren. 

Anton Langeland begynner som generalsekretær 1. januar. Da går Vilde Haarsaker tilbake til sin gamle stilling som assisterende generalsekretær. En av hovedoppgavene til Langeland vil være å rigge et sekretariat som er tilpasset organisasjonens behov.