IMG 9267

Felles markering for ærlige tall

Jordbruksoppgjøret Innspill og høringer

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Bondelag arrangerte torsdag 4. april markering utafor Stortinget i forbindelse med høringa om Stortingsmelding 11, om sjølforsyning, tallgrunnlag og opptrappingsplan.

Fjøsdresser på Eidsvolls plass er – dessverre? – et ganske sjeldent syn, men i morges hadde rundt hundre bønder og allierte trossa den vinterlige aprilvinden og møtt opp på foran Stortinget. Flere holdt oppe plakater med slagord som «Ærlige tall», «Økt selvforsyning, ikke økt selvbedrag» og «Jamstilling nå». I tillegg til medlemmer av faglagene, var representanter fra en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner og politiske partier, journalister, og andre som hadde dukka opp for å markere sin støtte til bøndenes krav. Leder i NBS, Tor Jacob Solberg, og leder i Bondelaget, Bjørn Gimming, ankom demonstrasjonen sammen, i traktor.

Sagde vekk ekstra arbeidstid og oppblåste bondeinntekter

Nestleder i Bondelaget, Egil Chr. Hoen, fungerte som konferansier på markeringa, og ga etter hvert «scenen» til grisebonde og norgesmester i motorsag, Anne-Helene Sommerstad Bruserud. To trekonstruksjoner var satt opp midt på plassen for å illustrere to av elementene som faglagene har pekt ut i sin kritikk av stortingsmeldinga, nemlig at et årsverk i jordbruket er 145 timer lengre enn et vanlig årsverk på 1700 timer, samt at bondens inntekt justeres opp med 20% før den sammenlignes med andres inntekt, den såkalte normeringsfaktoren.

Til stor jubel fra folkemengden dro Bruserud i gang motorsaga, og kappa med stødig hånd vekk de ekstra timene og prosentene fra trefigurene.

- Disse skal ikke bli med inn i Stortinget. Vi lar dem ligge igjen her på Løvebakken, sa Egil Chr. Hoen.

Anne-Helene Sommerstad Bruserud i aksjon med motorsaga.

Klart budskap: ber om ærlige tall

Hoen inviterte så opp lederne i faglagene, og ba begge si noen ord om hva de kom til å legge fram under høringa:

- Budskapet er krystallklart: vi ber bare om ærlige tall, sa Tor Jacob Solberg.

- Det kan ikke være for mye å be om at bondens inntekt skal måles riktig. Det er spørsmål om vilje til å ta bondens reelle livssituasjon på alvor, sa Solberg.

Bjørn Gimming understrekte at det var historisk at Stortinget nå skal behandle et forslag om at bøndene skal ha inntekt på samme nivå som resten av samfunnet, og at Bondelaget er glade for å forhandle med Stortinget om et nytt tallgrunnlag.

- Men det er flere forbedringsmuligheter, blant annet de som ble illustrert her i stad av Anne-Helene. Dette skal vi fortelle til næringskomiteen i dag, sa Gimming. 

Tor Jacob Solberg og Bjørn Gimming la igjen normeringsfaktoren og de ekstra arbeidstimene på Eidsvolls plass.

Når klokka nærma seg høringsstart ble de to lederne av faglagene applaudert ut av Eidsvolls plass og inn i Stortinget, hvor de var først i køa for å gi innspill til næringskomiteen.

Antydninger til snø i lufta til tross var det god stemning blant de oppmøtte. En fylkesleder fra NBS kom med sporadiske rop om «ærlige tall» gjennom en megafon lånt av Natur og Ungdom, men bortsett fra dette gikk markeringa svært fredelig for seg. Kanskje for fredelig, ifølge noen, som har etterspurt mer trøkk opp mot regjeringa. Etter hvert som jordbruksforhandlingene spisser seg til er det vel ikke umulig at det blir behov flere markeringer - kanskje også med mer utestemmebruk.