Innspillsmøte Med Eksterne Aktører

Jordbruksoppgjøret 2023: Innspillsmøter med jordbruket

Jordbruksoppgjøret

7.-8. mars arrangerer Norsk Bonde- og Småbrukarlag innspillsmøter med flere aktører i jordbruket, i forkant av årets jordbruksforhandlinger. 

26 aktører deltar på innspillsmøter disse to dagene. I tillegg har NBS hatt flere andre møter med aktører i og utenfor næringen, og åpnet for at alle som ønsker kunne sende inn skriftlig innspill innen fristen 1. mars.

- Norsk jordbruk er mangfoldig, og består av flere aktører med interesser og kunnskap fra hele verdikjeden. Det er viktig for NBS at alle aktører som representerer bønder og andre får si sin mening og komme med innspill til jordbruksforhandlingene, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg.  

Det er forhandlingsdelegasjonen i NBS som deltar på innspillsmøtene. Forhandlingsdelegasjonen består av forhandlingsutvalget ved Tor Jacob Solberg (leder), Vegard Vigdenes og Ann Guro Hansen, samt Kjell Erik Brandstadmoen (1. vara) og Inge Aukan (2. vara). I tillegg deltar generalsekretær Anton Langeland, ass. generalsekretær Vilde Haarsaker, seniorrådgiver Anders Klemoen og Dag Fossen. Innspillsmøtene arrangeres over Teams.  

 

Disse aktørene deltar på innspillsmøter 7.-8. mars:  
Fiskå Mølle  
Norsk seterkultur 
Norsk Fjørfelag 
Rørosmeieriet 
Norsvin 
Norske Landbrukstenester 
KLF 
Norsk Sau og Geit 
FKAK 
Skogeierforbundet 
Økologisk Norge 
Norsk Bufe 
Graminor 
KiO 
Norsk Landbruksrådgivning 
Innovasjon Norge 
OFG 
Norges Gartnerforbund 
GENO 
Stiftelsen Norsk Mat 
Inn på tunet 
Tyr 
Norsk Bærdyrkerlag 
Den norske veterinærforening 
Norges Birøkterlag 
NORSØK