Minneord om Hilde Kristin Mellum

1.mars gikk Hilde Mellum bort. Hun ble bisatt i Løten kirke 8. mars.

Hilde Mellum er godt kjent for medlemmene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

På lokalplan, i Løten Bonde- og småbrukarlag, på fylkesplan og sentralt.

Hilde gikk på landbrukshøgskolen på Ås, tok over gården 26 år gammel, og har drevet med mjølk. Hun ble aktiv i småbrukarlaget, da hun var opptatt av det som er verdigrunnlaget i organisasjonen. Hilde var opptatt av at jenter i jordbruket trenger forbilder. Blant annet var hun med som en av tre Løten-bønder og frontet kampanjen «Kvinner i landbruket». Den hadde som mål å få flere jenter inn i jordbruket.

Hun tok på seg oppgaven som leder av Kvinneutvalget i 2013, og var ildsjelen bak boken «Kvinner i jordbruket» som kom ut i 2013 som en markering i forbindelse med 100-årsjubileet for at kvinner i Norge fikk stemmerett. Her pekte hun på at gjennom disse 100 årene hadde kvinnene kjempet for anerkjenning som sjølstendige yrkesutøvere. De omformet eller bygget opp arbeidsplasser ut fra egne interesser og ønsker. De tok steget fra å være bondekvinner til å bli kvinnelige bønder. Hilde var opptatt av at kvinner opplever glede ved å jobbe på lag med naturen, og at de, kanskje mer enn menn, er opptatt av omsorg for dyr, matjord, planter og miljø.

Med håp om at kreften var kurert, tok Hilde på seg et stort ansvar som leder for valgkomitêen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i 2021. Dette var et krevende arbeid, da det var mye uro i styret og organisasjonen. Det var avgjørende å sette sammen et styre som ville være samlende for NBS i ei brytningstid hvor inntekta må opp, og med vårt verdigrunnlag og allsidighet i behold.

Hilde la ned et stort arbeid, spurte om oppgaver til ulike verv, snakket med styremedlemmer, kandidater og andre medlemmer, og endte opp med et samlende og godt resultat. Hun framstod som hederlig, og det var tydelig at det var viktig for henne å gjøre det som tjente organisasjonen best.

Som leder av valgnemnda stod hun stødig fram for landsmøtet og presenterte arbeidet. Hun utstrålte både energi, styrke og humor, og det ble snakket mye om innsatsen hun hadde gjort.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil lyse fred over Hilde Mellum’s minne.