Sau På Utmarksbeite Loen Foto Vilde Haarsaker

Nominér kandidater til Skåbuprisen 2024

På Skåbukonferansen 23.-24. august skal Skåbuprisen deles ut til «Årets utmarksforkjemper». Nominér verdige kandidater innen 25. juli!

Skåbuprisen ble stifta i 2024 av Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag, og er en utmerkelse som deles ut til en person, et lag, en organisasjon e.a. som har gjort en ekstraordinær innsats for bevaring og utvikling av norsk landbruk, matproduksjon og beredskap. Særlig vekt skal legges på bruken av norske ressurser og ikke minst utmarksbeite.

Vinneren tildeles Skåbuprisen 2024, og vil motta et verk av bildekunstneren Patrik Huse og et diplom tegnet av Fride Gunn Rudi.

Juryen, bestående av representanter fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og TYR, ønsker innspill til verdige kandidater.

Begrunna innspill til kandidater sendes til sekretariatet i NBS på e-post: inga@smabrukarlaget.no. Emnefeltet i e-posten skal merkes med "Skåbuprisen". 

Frist: 25. Juli. 

 

Les mer om Skåbukonferansen her: Gjentar suksessen med Skåbukonferansen | Norsk Bonde- og Småbrukarlag (smabrukarlaget.no)