Tor Jacob Solberg 1

Øker satsene for tilskudd ved produksjonssvikt

Mat og produksjon

Regjeringa vil justere satsene for tilskudd ved produksjonssvikt til 2024-nivå. – Nødvendig førstehjelp for bøndene det gjelder, sier Tor Jacob Solberg.

Det skjer etter en utfordrende sommer for jordbruket. I juni opplevde store deler av Sør-Norge alvorlig tørke, mens de siste ukene har vært preget av uværet Hans i Sør og tørke i Nord. Regjeringa vil derfor foreslå for Stortinget å justere satsene til 2024-nivå, med virkning fra 1. januar 2023.

- Når satsene nå økes, bidrar det til å gi bøndene som er rammet av uværet trygghet i en ellers vanskelig situasjon. Mange har fått hele eller store deler av avlingen ødelagt, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg. Han mener det er bra at ministeren tar ansvar, men påpeker at betalingen må komme raskt.

- Landbruket er hardt presset og næringa er i knestående. At satsene nå justeres, er livreddende førstehjelp for dem det gjelder. Da er det viktig at utbetalingen kommer raskt og er i tråd med kostnadene, sier Solberg.

Produsenter som opplever vesentlig avlingssvikt, kan søke om erstatning for produksjonssvikt ut over 30 prosent av gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe. Landbruks- og matminister anslår at satsene økes med 6 prosent, men kan ikke si noe om totalsum.

I jordbruksavtalen for 2024 ble taket for vekstgruppene grovfôr og korn og annet frø til modning økt fra 750 000 kroner til 900 000 kroner per vekstgruppe, og takene for vekstgruppene frukt, bær, grønnsaker og poteter fra 1 500 000 kroner til 1 800 000 kroner per vekstgruppe.