Kontoret logo NBS - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Søker generalsekretær

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker en generalsekretær i 100% stilling til vårt kontor i Akersgata, Oslo. Har du kunnskap om jordbruk, erfaring med ledelse, er løsningsorientert, omstillingsvillig og har stor arbeidskapasitet? Bli med på laget! Søknadsfrist 20. august.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker

Generalsekretær

i 100 prosent stilling ved vårt hovedkontor i Akersgata 41 i Oslo.

 

Vi ser etter deg som brenner for familiejordbruk og levende distrikter og ønsker å arbeide i en organisasjon med store påvirkningsmuligheter. Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltar i de årlige jordbruksforhandlingene og har som avtalepart plass i en rekke styrer, råd og utvalg. Som generalsekretær vil du ha en sentral rolle som faglig og politisk rådgiver i en organisasjon som arbeider aktivt for rammevilkårene for norsk jordbruk.

Generalsekretæren har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen, i tråd med styrets beslutninger. Sekretariatet i Oslo har om lag ti medarbeidere.

Generalsekretæren samarbeider tett med styreleder, assisterende generalsekretær og tillitsvalgte. Hen representerer ofte organisasjonen i møter med offentlig forvaltning og politikere, ofte sammen med styreleder.

Stillingen som generalsekretær er en ledende og særlig uavhengig stilling. Det må i perioder påberegnes stor arbeidsmengde.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse av sekretariatet med personalansvar, herunder delegering av ansvarsområder, løpende fordeling av arbeidsoppgaver og drift av organisasjonen på en god måte innenfor de økonomiske rammer som gjelder.
 • Ansvarlig for løpende økonomistyring og regnskapsrapportering til styret.
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av møter i organisasjonen sammen med leder/ordfører, samt utarbeidelse av sakspapirer og oppfølging av vedtak.
 • Faglig og politisk rådgiver for styret, herunder faglig og teknisk ansvarlig for organisasjonens grunnlagsdokument i jordbruksforhandlingene.

 

Kvalifikasjoner: 

 • Høyere utdanning innen landbruksfag og/eller relevant økonomi- og samfunnsvitenskap. Fagkompetanse innen ledelse og personalarbeid er en fordel.
 • Erfaring med personalledelse og økonomistyring.
 • Har god kunnskap om norsk landbruk og landbrukspolitikk, god samfunns- og rolleforståelse og innsikt i politiske prosesser. Det er en fordel med erfaring fra politisk arbeid.
 • Har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner og god tallforståelse.
 • Deler Norsk Bonde- og Småbrukarlags verdisyn.
 • Har evne til å håndtere mange komplekse saksfelt samtidig og har god gjennomføringsevne.
 • Det er en fordel med erfaring fra organisasjonsarbeid.
 • Det er en fordel med erfaring fra omstillingsprosesser og utviklingsarbeid.
 • Det er en fordel med erfaring fra forhandlinger.

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til godt samarbeid, relasjonsbygging og vil bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Du er fleksibel og omstillingsvillig.
 • Du er ambisiøs og løsningsorientert.
 • Du er effektiv og har stor arbeidskapasitet, og trives i en hektisk hverdag.

 

Hva kan vi tilby deg?

Vi tilbyr en svært variert, meningsfull og utfordrende arbeidshverdag. Vi har et godt arbeidsmiljø med gode kolleger og stor takhøyde. Lønn etter avtale.

Arbeidssted: Akersgata 41, Oslo
Tiltredelse: Etter avtale

For mer informasjon om stillingen, kontakt:
Leder Kjersti Hoff
Tlf: 971 20 960
Epost: kjersti@smabrukarlaget.no

Konst. generalsekretær Vilde Haarsaker              
Tlf: 476 68 984
Epost: vilde@smabrukarlaget.no

 

Send søknad og CV innen 20. august 2022. Søknaden sendes til post@smabrukarlaget.no. Merk søknaden med «Generalsekretær».