IMG 1306

Solberg om statens tilbud: – Gir ikke bonden nok sikkerhet

Jordbruksoppgjøret

Mandag 6. mai presenterte staten sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en ramme på 2,620 milliarder kroner. Det er 1,3 milliarder mindre enn jordbrukets krav.

Staten legger opp til å tette 1/3 av det normerte inntektsgapet, som skal tettes innen 2027. Det betyr en normert reduksjon i inntektsgapet på 45 000 kroner, mot jordbrukets krav om 75 900 kroner.  

Klikk her for å lese statens tilbud. 

–  Med statens tilbud får ikke bonden den nødvendige sikkerheten til å dyrke jorda, kalke, grøfte og sette landet vårt i stand til å nå en selvforsyningsgrad på 50 prosent. Økt selvforsyning koster, sier lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg. 

Det er ikke bare på inntektssiden at staten skuffer, også når det kommer til å håndtere overproduksjon skuffer staten:  

– I statens tilbud kan vi lese at ansvaret for overproduksjon skal tilfalle næringa. Det viser hvor låst vi er. For samtidig som næringa skal bære ansvaret for overproduksjon, gis ikke næringa de nødvendige verktøyene for å unngå overproduksjon.  

Solberg avslutter med å understreke behovet for en ny retning for norsk jordbruk:  

– Hele matsystemet i Norge trenger systemendring. Vi trenger at bonden og bondens innsats verdsettes. For uten at bondens arbeids verdsettes klarer ikke norsk jordbruk å levere på samfunnsoppdraget, nok og trygg mat til folk.