Til minne om Bjørn Iversen – en tenker og hedersmann

Tidligere Bondelagsleder Bjørn Iversen gikk bort søndag 10. september 2023.

Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om at Bjørn Iversen gikk bort søndag 10. september. Vi er mange som har mye å takke Bjørn for. Som leder i Norges Bondelag i årene 1991 -1997 sto han i front i kampen mot norsk EU-medlemskap. Bjørns skarpe hjerne for detaljer, kombinert med hans analytiske evner ga viktige bidrag til EU-seieren. En seier som var avgjørende for at vi kan føre en selvstendig landbrukspolitikk i Norge.

Nei-siden utfordret makteliten i Norge, fra Regjeringen Brundtland og NHO, til alle de store mediehusene. Det var mye skremselspropaganda om utflytting av arbeidsplasser og nedbygging av velferdsstaten når vi nærmet oss folkeavstemningen. Bjørn møtte dette med faktabasert kunnskap og ro, og han understreket alltid at kampen for folkestyret var det viktigste.  

Bjørn ledet landbrukets forhandlingsutvalg i årene 1991-1997.  Det betød at han var forhandlingsleder også for oss i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Den rollen utførte han på en måte som gjorde at vi fikk et respektfullt og godt samarbeid. Det er ingen hemmelighet at det var sterke meningsforskjeller mellom faglagene om prioriteringer i landbrukspolitikken. Samtidig tillater vi oss å hevde at «Bjørn var småbruker i hjertet» i den forstand at han så verdien av alle de tusener av småbruk rundt i landet, både som produsenter av mat og som avgjørende for å beholde livskraftige bygder. At Bjørn hadde et slikt verdigrunnlag gjorde at vi fikk et tillitsfullt samarbeide både under jordbruksforhandlingene og i EU-kampen.

Etter 1997 har Bjørn hatt mange ulike verv, både i og utenfor landbruket. Vi vil trekke frem Norges Vel, Bondens marked Norge og GMO-nettverket. I alle disse vervene kom hans evne til helhetlig tenkning og solidaritet til stor nytte. Han så landbruket i et lokalt og globalt perspektiv. Bjørn sa alltid at landbruket er en politisk næring, og alltid vil måtte være det.  Det budskapet er viktigere enn noen gang, og vi håper mange tar det til seg.

Å beskrive Bjørn uten å nevne hans klokskap og humoristiske sans er umulig. Han var et oppkomme av gode historier, skarpe replikker og lune betraktninger. Derfor har så mange av oss blitt oppriktig glade i Bjørn som menneske, ikke bare som organisasjonsmann.

Våre tanker går til Bjørns nærmeste familie i denne tunge tiden.

 

For Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Tor Jacob Solberg, leder
Aina Bartmann, leder 1992-1996