Tor Jacob Solberg - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Tor Jacob Solberg innstilles som leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Valgnemndas innstilling til landsmøtet er klar. Tor Jacob Solberg innstilles som leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

- Det er fantastisk å bli innstilt som leder i NBS. Jeg har et ønske om å gjøre alt jeg kan for at den norske bonden skal bli jamstilt på korrekt tallgrunnlag, og at NBS skal blomstre som organisasjon, sier lederkandidat Tor Jacob Solberg.

Solberg driver med økologisk melkeproduksjon og korn på Skiptvet i Østfold. Han har tidligere vært tillitsvalgt i Nortura, Felleskjøpet og Bondelaget, og var i 2021 med på å starte Bondeopprøret. Solberg lanserte sitt kandidatur i juni, og har siden da besøkt en rekke lokal- og fylkeslag i organisasjonen.

- Jeg har blitt godt kjent med organisasjonen de siste månedene, jeg har blitt styrket i troen på at vi trenger en mer aktiv og rettferdig jordbrukspolitikk. Alle menneskene som til sammen utgjør norsk matproduksjon, fortjener en rettferdig mulighet for å bære bondekulturen videre og løse samfunnsoppdraget til nytte for kommende generasjoner, fortsetter han.

- Tor Jacob har vært en tydelig stemme i landbrukspolitikken de siste årene. Han har bred organisasjonserfaring fra landbruket og et brennende engasjement for norsk matproduksjon. Tor Jacob har blitt foreslått som leder av flere i organisasjonen over hele landet, og etter en grundig prosess tror vi han er godt egnet til rollen, sier leder i valgnemnda Hilde Mellum.

Med seg på laget kan Solberg få Vegard Vigdenes som politisk nestleder og Margrethe Figved som organisatorisk nestleder. De to nestlederkandidatene er veteraner i organisasjonen og har en lang og bred erfaring innenfor sine respektive områder.

- Vi har lagt ekstra vekt på politisk slagkraft og jordbruksforhandlingene i innstillingen av leder og politisk nestleder. I tillegg foreslår vi en organisatorisk nestleder med lang fartstid i organisasjonen, som kjenner alle ledd svært godt, sier Mellum.

Inge Aukan og Margit Fausko (1 år) innstilles som styremedlemmer, mens Ann Guro Hansen innstilles som ordfører og Per Helge Lindholt som varaordfører. Kjell Erik Brandstadmoen og Eli Berge Ness er ikke på valg, og fortsetter i styret et år til.

- Vi har brukt mye tid og krefter på å finne kandidater som sammen kan bringe laget fremover og fremme vår politikk på best mulig måte. I tillegg har vi jobbet for å sikre en god fordeling på landsdeler, kjønn, næringer, aktuell kunnskap og samarbeidsvilje, sier Mellum.

- Vi mener det helhetlige forslaget til styret er svært godt. Det er enorm kunnskap og mye god erfaring hos kandidatene, og vi har jobbet med å få en god balanse. Nå blir det opp til landsmøtet å ta den endelige avgjørelsen, avslutter Mellum.

Valgnemnda har bestått av Hilde Mellum (leder), Britt Inger Skaar, Torgny Moen, Kristian Ekre, Ingvild Hansen Nystad, Birger Bull og Per Lindholt.

 

 

Her er innstillingen til styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag:

Leder: Tor Jacob Solberg (Østfold)

Politisk nestleder: Vegard Vigdenes (Nord-Trøndelag)

Organisatorisk nestleder: Margrethe Figved (Troms)

Styremedlem: Inge Aukan (Møre og Romsdal)

Styremedlem: Margit Fausko (1 år) (Buskerud)

Ikke på valg: Kjell Erik Brandstadmoen (Oppland)

Ikke på valg: Eli Berge Ness (Sogn og Fjordane)

 

Ordfører: Ann Guro Hansen (Nordland)

Varaordfører: Per Helge Lindholt (Hedmark)

 

1.vara: Ståle Støen (Hedmark)

2.vara: Runa Tunheim (Møre og Romsdal)

3.vara: Eldar Melbøe Kyllesø (Rogaland)

4.vara: Inger Lise Sveum Aasbekken (Oppland)

5.vara: Åshild Charlotte Monsø (Nord-Trøndelag)