Pexels Marco Fischer 115740

Uenighet om ultraprosessering: Ernæringsforsker trekker seg

Mat og produksjon

NNR-komiteen vil ikke gi råd om ultraprosessert mat, selv om bakgrunnsartikkelen er tydelig på at det er negative helseeffekter. 

Av Vilde Haarsaker
Denne artikkelen stod først på trykk i Bonde og Småbruker nr.4-23

 

Ernæringsbiolog Marit Kolby har sammen med to andre forskere fagfellevurdert bakgrunnsartikkelen om ultraprosessert mat. Nå ønsker Kolby at navnet hennes fjernes fra arbeidet. 

- I bakgrunnsartikkelen fastslås det at det er solid evidens for å begrense inntaket av ultraprosessert mat, mens i utkastet til rapporten blir det ikke gitt råd om dette. Det er problematisk og veldig overraskende, sa Kolby til Aftenposten 11. mai. 

 

- Argumenter fra industrien 

- Med mindre rådene blir omfattende revidert til å reflektere innholdet i artikkelen, kan jeg ikke stå inne for at jeg har noe med det utfallet å gjøre, sier Kolby. De to andre som fagfellevurderte bakgrunnskapittelet om ultraprosessert mat stiller seg derimot bak konklusjonene til NNR-komiteen. 

I utkastet fra NNR-komiteen heter det blant annet at det er vanskelig for forbrukerne å forstå hva som er ultraprosessert mat og at tid og tilgang på mat ikke gjør det enkelt å utelate høyt prosessert mat fra kostholdet. 

Kolby mener det er åpenbart at argumentene for å ikke gi råd om ultraprosessert mat kommer fra industrien. Til det sier Rune Blomhoff, leder av NNR-arbeidet, følgende til Aftenposten: 

- Det er uforståelig og selvfølgelig helt uriktig. Vi har mange kontroll- og sjekkpunkter som skal sørge for at rapporten ikke påvirkes av slike interesser og har best mulig kvalitet, sier Blomhoff. 

 

- Overraskende mange studier 

Også to av forfatterne av bakgrunnsartikkelen om ultraprosessert mat reagerer, Filippa Juul og Elling Tufte Bere. 

- Studiene er veldig entydige på at det er sterke assosiasjoner mellom ultraprosessert mat og flere typer helseutfall, som mortalitet, fedme og diabetes. Jeg står for det jeg skrev i bakgrunnskapitlet, men ikke for det komiteen har skrevet i sluttrapporten, sier Juul til Aftenposten. Juul er ernæringsforsker ved NY University School of Global Public Health. 

På Forskersonen.no skriver Elling Tufte Bere i en kronikk 16. mai at «Utkast til nye kostråd burde advart om sammenhengen mellom uhelse og ultraprosessert mat». Bere er professor ved Universitetet i Agder. 

- Det var overraskende mange studier på tematikken, og mange nye studier. Studiene har gjennomgående god kvalitet. Mange er publisert i de beste tidsskriftene. Resultatene er entydige: Det er en sammenheng mellom andelen ultraprosessert mat i kostholdet og uhelse. NNR-komiteen har likevel ikke gitt råd om å spise mindre ultraprosessert mat, skriver Bere. 

Ultraprosessert mat 

  • Industriprodukter der råvarene ofte ikke lenger er gjenkjennelige i det ferdige produktet. 
  • Består i stor grad av ekstrakter av råvarer (vegetabilske oljer og annet fett, sukker, stivelse og proteiner), samt ingredienser fremstilt i laboratorier (aromastoffer, smaksforsterkere, fargestoffer, emulgatorer, konsistensmidler, stabilisatorer og andre tilsetningsstoffer).  
  • Har ofte mange ingredienser, og mange blir fremstilt på måter som er ikke er mulige i et vanlig kjøkken. 
  • Må ikke forveksles med prosessert mat, som er råvarer som har gått gjennom prosesser som koking, steking, fermentering, sylting og hermetisering. De kan være tilsatt salt og sukker og enkelte typer tilsetningsstoffer. 

Kilde: Bramat.no