Tor Jacob Solberg, Vegard Vigdenes og Margrethe Figved

Valgnemndas innstilling er klar

Organisasjon Landsmøtet

Innstillingen til styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er klar. Ledertrioen innstilles til gjenvalg. Med seg på laget får de fire nye fjes.

Valgnemnda i Norsk Bonde- og Småbrukarlag innstiller på gjenvalg av ledertrioen Tor Jacob Solberg (leder), Vegard Vigdenes (politisk nestleder) og Margrethe Figved (organisatorisk nestleder). Med seg på laget får de flere nye fjes.

Etter flere år i styret, tar ikke Kjell Erik Brandstadmoen og Eli Berge Ness gjenvalg. Det gjør heller ikke Margit Fausko som ble valgt inn for et år. Inge Aukan trekker seg fra styret etter et år.

Dermed er det duket for flere nye fjes. 1. vara til styret, Ståle Støen, innstilles som fast styremedlem for to år. Støen har lang fartstid i organisasjonen og har en sentral rolle i rovviltarbeidet.

Marianne Lunåsmo og Ellen Syse innstilles som styremedlemmer for to år. Lunåsmo er heltidsbonde og har bred organisasjonserfaring fra både landbruket og andre organisasjoner. Hun har god kjennskap til en rekke ulike produksjoner og produksjonsformer, og driver blant annet med setring. Syse er i dag heltidsbonde, men har tidligere blant annet jobbet som landbrukssjef i kommunen. Hun er opptatt av formidling, og å skape økt forståelse for landbrukets rolle i et bærekraftig matsystem og viktigheten av utmarka i dette. Syse har i tillegg et bredt politisk nettverk.

Asbjørn Hagene innstilles som styremedlem for et år. Han har tidligere erfaring fra Bondelaget, og har god kunnskap om bondens økonomi, jamstilling og tallgrunnlaget til jordbruksforhandlingene.

Som 1. vara innstilles Nils Martin Seim. Seim er lokallagsleder i Voss Bonde- og Småbrukarlag og har vært aktiv i organisasjonen i en årrekke. Han er pådriver for å styrke økonomien i landbruket, og kan særlig bidra med et Vestlandsperspektiv i debatten om landbrukspolitikken i Norge.

 

Her er innstillingen til styret i NBS:

Styreleder (1 år): Tor Jacob Solberg, Østfold (gjenvalg) 
Styremedlem: Ståle Støen, Hedmark (ny) 
Styremedlem (1 år): Asbjørn Hagene, Hedmark (ny) 
Styremedlem: Marianne Lunåsmo, Hedmark (ny) 
Styremedlem: Ellen Syse, Oppland (ny) 

Ikke på valg: Margrethe Figved, Troms 
Ikke på valg: Vegard Vigdenes, Nord-Trøndelag 

Politisk nestleder (1 år): Vegard Vigdenes, Nord-Trøndelag (gjenvalg) 
Organisatorisk nestleder (1 år): Margrethe Figved, Troms (gjenvalg)  

Ordfører (1 år): Hanne Bjerkvik, Sogn og Fjordane (ny) 
Varaordfører (1 år): Åshild Charlotte Monsø, Nord-Trøndelag (ny) 

1.vara   (1 år): Nils Martin Seim, Hordaland (ny) 
2.vara   (1 år): Rakel Nystabakk, Nordland (ny) 
3.vara   (1 år): Eldar Melbøe Kyllesø, Rogaland (gjenvalg) 
4.vara   (1 år): Aadne Ådneram, Vest-Agder (ny) 
5.vara   (1 år): Hilde Lussand Selheim, Hordaland (ny)