Foto Ludovic Betron CC-by-2.0 - Foto: Ludovic Betron CC-by-2.0

Vi ønsker alle en flott Pride!

Uttalelse fra fylkesledermøtet i NBS, 13. juni 2024.

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker med dette alle en flott Pride! Det er viktig i et fritt samfunn at alle er frie til å være seg selv. NBS skal være en åpen og inkluderende organisasjon, og vi ønsker oss et like åpent og inkluderende samfunn. Å markere Pride er helt naturlig, i og med at vi ennå ikke er helt der at alle føler seg frie til å være seg selv.

Vi ønsker derfor alle en flott Pride!