Landsmøte 2022 Forsidebilde Nettsiden

Landsmøte 2022

Årets landsmøte arrangeres på Hamar helga 28.-30. oktober. Tema for landsmøtet er «Landbruk i et beredskapsperspektiv». Alle medlemmer er velkommen!

28. okt. 2022 - 30. okt. 2022
Hamar
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Påmelding

Program kommer. 

Lokal- og fylkeslag har mottatt informasjon per epost.

 

PÅMELDING

Påmeldingsskjemaet er nå tilgjengelig. Siste frist for påmelding er 20. september.

Påmelding landsmøte 2022

Alle som ønsker å delta på landsmøtet skal benytte påmeldingsskjemaet. Dette gjelder om du er utsending med stemmerett som skal delta hele helgen, eller om du er gjest under landsmøtemiddagen.

Fullstendig prisliste kan lastes ned her. Lokal- og fylkeslag dekker kostnadene for sine utsendinger. Landslaget dekker kostnad for deltakelse på representanskapsmøtet og fylkessekretærsamlingen for representanter. Observatører må dekke egne kostnader.

Alle som melder seg på landsmøtet før 1. september er med i trekningen av en premie.  

Påmelding landsmøte 2022

 

 

HVEM KAN DELTA PÅ LANDSMØTET?

Alle medlemmer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan følge landsmøtet. Det er utsendinger fra lokallaget og ungdomsdelegater fra fylkene som har stemmerett under landsmøtet. Representantskapsmedlemmer, herunder representanter fra fylkene, styremedlemmer, medlemmene i kvinneutvalget og medlemmene i ungdomsutvalget har tale- og forslagsrett.

Øvrige medlemmer har rett til å følge landsmøtet som observatør. Observatører har ikke tale-, forslags- eller stemmerett under møtet. Det vil som tidligere år tilrettelegges for at møtet kan følges digitalt, fortrinnsvis via streaming på Youtube og Facebook.

 

ENDRINGSFORSLAG OG SAKER

Under landsmøtet behandles en rekke saker: innsendte landsmøtesaker, forslag til uttalelser, endringsforslag til styringsdokumenter, interpellasjoner og valg av tillitsvalgte. Majoriteten av disse sakene må sendes inn i forkant for å kunne behandles på møtet. Representantskapet gir sin innstilling i forkant av møtet.

Frister:

17. august: Frist for innspill til valgnemnda. Innspill til valgnemnda sendes til valgnemndas leder Hilde Mellum per epost: mellum@hotmail.com.

29. august: Frist for å sende inn endringsforslag til lover og prinsipprogram.

29. september: Frist for å sende inn endringsforslag til politisk plattform, landsmøtesaker og interpellasjoner. Det er kun lokallag, fylkeslag og utvalg som kan sende inn forslag til landsmøtesaker. Vi oppfordrer delegater til å sende inn forslag til uttalelser i forkant, men uttalelser kan også sendes inn under møtet innen en gitt tidsfrist. Uttalelsene behandles av redaksjonskomiteen og vedtas av landsmøtet.

Endringsforslag og saker skal sendes inn ved å benytte skjema under. Forslag og saker sendes til post@smabrukarlaget.no innen fristen. Saker sendt inn etter fristen vil ikke behandles.  

 

Mal for sak og endringsforslag til landsmøte

 

Mal for uttalelser til landsmøtet

 

PROGRAM

Tema for årets landsmøte er «Landbruk i et beredskapsperspektiv». I år er politikkutforming gitt større plass. De tradisjonelle fredagsseminarene erstattes av et politisk verksted som starter fredag kl.15.00. For dem som ikke ønsker å delta på politisk verksted, vil REKOs årlige seminar foregå samtidig. Offisiell åpning av møtet er lørdag morgen, hvor det vil være generaldebatt og debatt om innsendte endringsforslag og saker. Valg av tillitsvalgte skjer søndag.  

Festmiddagen lørdag kveld med fokus på norske råvarer er helgas sosiale høydepunkt. Under festmiddagen deles også ut vervepris til lokal- og fylkeslag og pris for årets beitekommune.

Som tidligere år arrangeres landsmøtelotteri. Inntektene deles mellom NBS sitt Solidaritetsfond til støtte for småbrukere og Ungdomsutvalget, som står for gjennomføringen av lotteriet. Alle lokal- og fylkeslag oppfordres til å ta med premier.

Endelig program publiseres på nettsidene når dette er klart. Programmet sendes også ut til lokallag, fylkeslag, utvalg og påmeldte medlemmer.

Har du spørsmål om årets landsmøte? Kontakt landsmøtekoordinator Margrethe Figved. 

 

Mer informasjon
Påmelding

Kontaktperson

post@smabrukarlaget.no
22005910