11057792 1020920237952434 7813095464275630407 O A

Bondesamlinger i Nordland

Nordland Bonde- og Småbrukarlag inviterer til bondesamlinger i Sømna, Rana, Fauske, Lofoten og Sortland i november/desember.  Sees vi?

Tema for samlingene er Matproduksjon i en urolig verden:  Hvordan kan vi gjøre oss mindre avhengige av innkjøpte/importerte innsatsfaktorer, og produsere mer mat på lokale ressurser?  
I tillegg til faglig påfyll, legger vi opp til diskusjoner og sosialt samvær med kolleger.  
Samlingene er delfinansiert av Nordland fylkeskommune, og de er åpne for alle, uavhengig av organisasjonstilknytning.


24.-25. november: Sømna kro og gjestegård

Program og priser: https://www.deltager.no/event/BondesamlingSomnaNov22
Påmeldingsfrist 19. november kl 20.00.

 

5.-6. desember: Meyergården, Mo i Rana

Utgår

 

7.-8. desember: Fauske hotell

Program og priser: https://www.deltager.no/event/BondesamlingFauskeDes22
Påmeldingsfrist 5. desember kl 08.00

 

12.-13. desember:  Lofoten gårdsysteri

Program og priser: https://www.deltager.no/event/BondesamlingLofotenDes22
Påmeldingsfrist 5. desember kl 08.00

 

14.-15. desember:  Sortland

Program og priser: https://www.deltager.no/event/BondesamlingSortlandDes22
Påmeldingsfrist 5. desember kl 08.00