20230219 113336

Ny ledelse i Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Under fylkesårsmøtet i Bodø 19. februar ble Per-Anton Nesjan takket av etter 2 år som fylkesleder og til sammen 40 år i fylkesstyret!  

Årsmøtet valgte Bernt Skarstad som ny leder og Rakel Nystabakk som nestleder.  Med seg i styret har de Angelica Svarto, Kjersti Bergquist og Olaug Olsen.  Vararekka består av Paul Birger Hansen, Marita Olsen og René Cortis.  
Kontaktinformasjon til styremedlemmene finnes her.

Umiddelbart etter årsmøtet fikk laget også ny fylkessekretær.  Margrethe Figved har fungert i stillinga utover avtalt oppsigelsestid, og ble nå avløst av Per-Anton Nesjan.  Figved fortsetter som økonomi- og prosjektmedarbeider i laget.