4 I En

Oppstartsmøte studiearbeid JF 2023

Mandag 22.08.22 arrangerer NBS oppstartsmøte i forbindelse med studiearbeidet i forkant av jordbruksforhandlingene 2023. Møtet foregår på teams og er berammet til kl. 19:00-20:30. 
Som oppfølging av landsmøtevedtak fra 2021, legges studiearbeidet for JF2023 i forkant av landsmøtet 2022. Studieheftet sendes ut og gjøres tilgjengelig på NBS sin  hjemmesider etter oppstartsmøtet. Frist for å sende inn studiearbeidet er 1. oktober. 
Svar skal sendes inn via eget skjema. 
Lokal- og fylkeslag kan få tilskudd til å gjennomføre studieringer. Mer informasjon om tilskudd og satser finnes i studieheftet. 
Link for å delta i oppstartsmøte ligger på NBS sin hovedside: https://www.smabrukarlaget.no/aktuelt/nyheter/jordbruksoppgjoeret-2023-studiearbeid/