Sau på beite - Foto: Eli Folven

Nominer en kommune til beiteprisen

Rovdyr Mat og produksjon

Vet du om en kommune som tar en aktiv rolle og bruker ressurser på å støtte opp om ei hardt pressa beitenæring? Da må du nominere kommunen til Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin beitepris!

Beiteprisen ble delt ut første gang i 2017, og har tidligere gått til kommunene Nord-Fron, Meråker, Saltdal, Tynset og Vinje. I fjor ble prisen gitt til samarbeidsprosjektet «Bærekraftig sameksistens mellom sau og jerv i utmark» mellom kommunene Vågå, Skjåk, Lom, Dovre og Lesja. 

 

Kriteriene som kandidatene vurderes ut ifra er:

 • Er i tett dialog med beitenæringa før, under og etter beitesesongen.
 • Erkjenner den psykiske belastninga rovviltangrep utgjør for beitebrukerne.
 • Tar på seg ansvaret for søknader om skadefellingstillatelse.
 • Klager på eventuelle avslag.
 • Bidrar til mest mulig rettferdig erstatningsoppgjør.
 • Kurser og organisere på en god måte kommunens skadefellingslag.
 • Bidrar til kurs for kadaverhundekvipasjer.
 • Etablert varslingstjeneste ved rovvilt/angrep i beiteområdene.
 • Foretatt beitekartlegging samt utarbeidet beitebruksplanen som en kommunedelplan.
 • Freda gode beiteområder mot hyttebygging.
 • Sørget for å sikre beiteretten ovenfor hytteeier

 

En skriftlig begrunnelse må sendes til post@smabrukarlaget.no innen 13.10.23.
Alle kriteriene må ikke være oppfylt.