Strøm mast himmel strømstøtte - Foto: Nikola Johnny Mirkovi/Unsplash

Strømstøtteordningen må forsterkes

Høye strømpriser gjør at flere bønder nå vurderer det som ulønnsomt å høste avlingen. Det vil ha konsekvenser for matforsyningen.  – Bonden er presset. Det haster med tiltak, sier Kjersti Hoff.  

- Vi er bekymret for hvordan de ekstreme strømprisene i enkelte deler av landet vil påvirke deler av matforsyningen utover høsten og vinteren, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. 

Sammen med Bondelaget har Norsk Bonde- og Småbrukarlag i dag sendt et brev til landbruks- og matministeren hvor vi ber om at regjeringen forsterker strømstøtteordningen for jordbruket.  

Siden strømstøtteordningen til jordbruket kom på plass i januar 2022, er strømprisene firedoblet. Bønder som produserer grønnsaker på friland har store kostnader knyttet til tørking, kjøling og lagring av råvarer på egne lagre. Et flertall av disse produsentene har et strømforbruk som er betydelig høyere enn ordningens tak på 20.000 kWh.  

- Matsikkerhet- og beredskap er høyaktuelt, og regjeringa har satt seg et mål om å øke sjølforsyninga. Da er det kritikkverdig at flere bønder nå står i en situasjon hvor de vurderer å pløye ned avlingen. Dette kan styres politisk. Sandra Borch må derfor komme på banen, sier Hoff. Hun påpeker at innlemmingen av vanningsanlegg i støtteordningen i juni viser fleksibilitet, og mener dette også må gjelde nå.

- Det er ikke enkeltbonden som skal ha ansvar for å sikre at det produseres mat her i landet, det er Stortinget og regjeringa. Når staten har store strøminntekter, er det feil at bonden skal bære store ekstrakostnader ved å lagre maten vår, fortsetter hun.  

Les også Pløyer ned 150 mål gulrøtter: - Dagligvarekjedene må ta ansvar 

Hoff understreker at det haster å få på plass en løsning. Bondens økonomi har vært vedvarende dårlig i en årrekke. Tross et rekordstort jordbruksoppgjør, som i hovedsak gikk til kostnadskompensasjon, er det nå mange bønder som ikke har råd til å betale strømregninga. Det vil ha store konsekvenser.  

- Vi er fokuserte på å finne en løsning. Strømstøtteordningen for jordbruket må utvides, og lager og pakkerier må inkluderes. Det er helt nødvendig for å opprettholde matforsyningen denne vinteren, avslutter Hoff.  

Les brevet her.