Tørke 2023 - Foto: Vilde Haarsaker/Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel på Østlandet

Sjølforsyning Klima og miljø

Fristen for spredning av husdyrgjødsel er utsatt til 1. oktober for bønder på Østlandet.

Sommeren har vært utfordrende for den norske bonden. I juni opplevde store deler av Sør-Norge tørke, mens de siste ukene har bydd på ekstremvær i Sør og tørke i Nord. Mange bønder rakk ikke vanlig slått på grunn av været, og har derfor vært forhindret fra å spre gjødsla. Gjødselspredning er nødvendig for å frigjøre lagerplass til innefôringsperioden.

Les også Øker satsene for tilskudd ved produksjonssvikt

LMD åpner nå for at bønder i rammede områder i Innlandet, Viken og Oslo kan vente med innhøsting og utsette gjødselspredningen til september. Dette kan bidra til litt bedre avlinger.

- Vi er fornøyde med at Pollestad gjennomfører dette grepet i en situasjon der mange bønder enda ikke har fått høstet 2. slåtten. Dette viser handlekraft og kunnskap om bondens situasjon, sier generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Anton Langeland.

- Nå ser vi fram mot en tørrere periode og håper at alle får høstet graset. Kvaliteten på fôret blir nok ikke topp i år, men graset er likevel verdifullt i et år der vi sannsynligvis går mot fôrmangel, sier Langeland.

LMD kommer samtidig med en oppfordring om å ikke spre nær vann, vassdrag og oversvømte arealer.

Her kan du lese hele pressemeldingen fra Landbruks- og matdepartementet.