Geiter Høy Beskjert

Årsmøte i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

I tråd med lovene for Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag innkalles det herved til årsmøte for Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag fredag 10. og lørdag 11. mars 2023 på Scandic Hell.

Alle lokallag har rett til å sende to utsendinger til årsmøtet. Videre har alle lokallag rett til å sende en utsending per 25 påbegynte medlemmer. Ergo har lokallag med inntil 25 medlemmer rett til å sende 3 utsendinger, lokallag med 26 – 50 medlemmer rett til å sende 4 utsendinger og så videre.

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være fylkesstyret i hende senest 10 dager før årsmøtet, altså senest 1. mars 2023.

Vi holder årsmøte sammen med Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag slik vi pleier. Nord-Trøndelag er arrangør i år.

Påmelding her: påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist 26. februar 2023.

Spørsmål om årsmøtet eller påmelding kan rettes til vikarierende fylkessekretær Åshild Charlotte Monsø på daatte@online.no eller 48 14 33 62.

Velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Program:

Program dag 1
11:30 Lunsj
12:30 Åpning
          - Kunstnerisk innslag
          - Navneopprop
          - Konstituering
          - Leders tale
               - Nord-Trøndelag
               - Sør-Trøndelag
13:10 «Bonde i motbakke, hvordan hjelpe deg selv eller naboen?»
          ved Halle Arnes, NLR
13:50 «Samfunnets respons ved dyretragedier, mine erfaringer» ved Kåre Skogstad
14:30 Kaffepause
14:50 Gullimunn ved Torunn Hernes Bjerkem
15:20 «En ny vår eller en bjørnetjeneste? Tanker før jordbruksforhandlingene»
          ved Inge Aukan, styremedlem i NBS (teams)
15:50 Debatt
16:30 Pause
16:50 Agrisjå ved Jomar Ertsgaard
17:20 Gjensidige ved Svein Ivar Salberg
17:50 Hilsninger
18:10 Kunstnerisk innslag
18:20 Gjennomgang av innkomne saker
18:40 Møteslutt
20:00 Middag


Program dag 2
  8:00 Frokost
  9:00 Kunstnerisk innslag
  9:10 Vedtak av felles uttalelser
10:00 Avslutning og evaluering av felles møte
10:20 Kunstnerisk innslag
10:40 Kaffepause
11:00 Årsmøtesaker for hvert fylkeslag
          - Årsmelding
          - Regnskap
          - Budsjett
          - Arbeidsplan
          - Lovendringsforslag
          - Valg
13:00 Lunsj

 

Valg:

Valgkomiteen har nå kommet med sin innstilling. De foreslår Ola B. Lie-Husby fra Namsos som ny leder for 1 år, og gjenvalg på Jan Olav Agle fra Inderøy og Åse Helene Monsø fra Stjørdal og Meråker som styremedlemmer for 2 år. Kay Julnes fra Verdal og Sten Åge Lindstrøm fra Verran sitter i styret i 1 år til, og er ikke på valg i år. Valgkomiteen foreslår at leder er Nord-Trøndelags medlem av representantskapet i NBS.

Innstilling på 1. vara er gjenvalg på Arild Røsdal fra Levanger. Valgkomiteen foreslår også gjenvalg på Stian Hårberg fra Verdal og Jørn Ove Heggdal fra Snåsa, som henholdsvis 2. og 3. vara. Varaer velges for 1 år.

Som revisorer foreslår valgkomiteen gjenvalg på Tore Øyen fra Stjørdal og Meråker og Jostein Trøyte fra Levanger. Revisorer velges for 1 år.

 

I tillegg til vervene valgkomiteen innstiller til skal årsmøtet også velge medlemmer til valgkomiteen. Arnt Inge Engum fra Snåsa har 1 år igjen. Årsmøtet må finne et medlem til komiteen for 2 år, og et medlem til komiteen for 3 år.