IMG 7881

Tilleggsforhandlinger nå

Kostnadsøkningen får enorme konsekvenser for norsk matproduksjon.

Forhandlingsinstituttet for landbruket kan ha mange feil og mangler. Men, det er faktisk lagt inn en «alarmbryter» i systemet. Dersom forutsetningene for en jordbruksavtale endres dramatisk kan landbruket bruke denne «alarmbryteren» og kreve tilleggsforhandlinger.

Sommeren 2021 fikk vi økte kostnader ut over det som var beregnet i avtalen og landbruket benyttet seg av muligheten til å kreve tilleggsforhandlinger. Den nye regjeringa var positiv og landbruket fikk gjennomslag for sitt krav. Disse midlene kommer til utbetaling nå i februar.

Siden den gang har kostnadsveksten fortsatt og prisene på de aller fleste driftsmidler inklusiv elektrisk kraft er historisk høye.

Det er selvsagt mulig å ta utgiftsøkningen med i de ordinære jordbruksforhandlingene til våren. Problemet er at da, forutsatt at vi får gjennomslag for kravet, risikerer å måtte vente på utbetaling til februar 2023.

 Hvor mange av oss har økonomisk ryggrad til å vente så lenge ?

Derfor krever Rogaland Bonde og Småbrukarlag at vi nå, benytter oss av den muligheten som finnes i forhandlingsinstituttet , og slår ALARM på vegne av næringa.

For å trygge forutsigbarhet for matproduksjon og økonomien for bøndene må tilleggsforhandlinger kreves , så snart som mulig.