Vivilleværesterke

VI KREVDE ETTER BEHOV!

Rogaland Bonde og Småbrukarlag beklager at det viste seg umulig å bli enige med Norges Bondelag om et felles krav til årets forhandlinger.

Norsk Bonde og Småbrukarlag har landsmøtevedtak på at det skal kreves etter behov.

Fjorårets jordbruksavtale la til grunn en inntektsvekst på om lag 40 000 kroner pr. årsverk. Talla som nå ligger på bordet, er at vi har oppnådd en inntektsvekst på gjennomsnittlig

12 000 kroner pr årsverk. I melkeproduksjonen, som er viktig i Rogaland, viser tallene en inntektsnedgang.

For svært mange bønder er økonomien i drifta kritisk dårlig.

Vi kan ikke gå ut med konkrete tall. Men, det er åpenbart at Norsk Bonde og Småbrukarlag ikke har fått gjennomslag for en stor nok ramme til å være med videre.

Dersom det er ønske om å opprettholde en nasjonal matproduksjon så må inntektene opp på et nivå som er sammenlignbart med andre grupper.

Vi krevde etter behov og det kommer vi til å fortsette med.