Fordi..

Årsmøte i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Det vert årsmøtesamling i lag med Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag 4.-5.mars 2023 på Sandane.